MENU
Aula_close Layer 1

Lundely

Lundely SFO I

Lundely SFO er for elever i 0. -3. klasse. Vi har til huse i naturskønt område lige op til skoven i gåafstand fra Benediktevej afdelingen. Uanset afstand vil der være opsyn med børnene, når de går fra skole til Lundely. Vores målsætning er at stimulere til glade og livsduelige børn med mod på livet gennem et spændende og udviklende miljø:

Derfor er vores huse indrettet som aldersintegrerede værkstedsstuer, hvor der er plads og rum til at udfolde vores værdier, trivsel, omsorg og udvikling. Vi stræber efter at være et levende sted med plads til børnenes kreativitet, spontanitet og fantasi!

Vi har et tæt samarbejde med Fredensborg skole. Det betyder, at vi har pædagoger, der arbejder med lærerne i indskolingen på Benediktevej, ligesom Lundelys rammer også bringes i spil i dette samarbejde. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns og børnegruppens aktuelle behov, interesser og erfaringer.

Lundely er således et sted, hvor forældre, børn og medarbejdere udgør en helhed i tæt kontakt med nærmiljøet. Vi ønsker at fremme følgende sider hos det enkelte barn:

• Tro på sig selv
• Ansvarsfølelse for sig selv og andre
• Selvstændighed
• Tillid til andre – kammerater som voksne
• Fællesskabsfølelse
• Samarbejde og konfliktløsning
• Udvise omsorg for andre
• Fordybelse og arbejdsglæde
• Sætte egne grænser og respektere andres

 Vi arbejder med afsæt i Børne-og socialministeriet læreplanstemaer:
 
• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab
• Social, alsidig og personlig udvikling
•Kommunikation og sprog
 

Åbningstider:

På skoledage: kl. 14.00 - 17.00
På skolefridage: kl. 6.30 - 17.00

I maj og juni for kommende 0.klassebørn: kl. 6.30 - 17.00

Lukkedage:

Uge 29 i sommerferien.
Grundlovsdag 5. juni
Kr. himmelfartsdag 21. maj + 22. maj
24. december og 31. december mellem jul og nytår

Derudover lukkedage – besluttet af skolebestyrelsen :

I 2020 er følgende dage lukkedage:

8. april i forbindelse med Påsken.
Juleferie 28. december til  30. december

I nogle skoleferier samarbejder vi med de øvrige SFO’er og slår os sammen i et af husene. På den måde kan vi optimere vores ressourcer og trods ferieafholdelse tilbyde de bedste rammer for børnene.

Kontakt:

Konsttueret leder af Lundely:

Niels Talleruphus
nita@fredensborg.dk
Tlf. 5083 6363

Lundely SFO 1.
N. W. Gadesvej 1
3480 Fredensborg
Tlf. 7256 2600

Telefon til de enkelte stuer:

Sy: 7256 2600/ 5083 6401
Ler:  5083 6404
Træ: 5083 6403
Knyt: 4121 8075
Kvist: 2074 5015
Hyggern: 4171 7947
Under Taget: 4171 7944