Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsning

Læsning

Selv den bedste lærer kan ikke alene tage ansvaret for elevens læsning. Hjemmet skal bakke op og deltage aktivt; blandt andet gennem daglig højtlæsning for børn i de første klasser.

Fredensborg Skole har en detaljeret læsehandlingsplan, der for alle klassetrin gennemgår, hvordan eleverne skal lære at læse, og hvilke forventninger skolen har til deres læsning.

Læsehandlingsplanen tager udgangspunkt i, at børnene er forskellige, har forskellige forudsætninger og forskellige måder at lære på. Læringen kan optimalt foregå på forskellig tid, med forskellige behov for ressourcer og med mulighed for forskellige metoder. Hele barnets udvikling skal medtænkes, for at der samtidig kan foregå en alsidig personlighedsudvikling. Læsehandlingsplanen må ikke være udtryk for begrænsede forventninger til eleverne og må derfor ikke virke begrænsende på elevernes generelle udviklingsmuligheder.

 Når der i denne læsehandlingsplan alligevel beskrives specifikke mål, er det fordi, det samtidig er vigtigt for forældre, lærere og elever at have nogle forventninger til et mål; nogle "pejlemærker". Læsehandlingsplanen sigter på at udvikle og videreudvikle sikre og brugbare læsefærdigheder, således at der opnås en automatisering og stabilisering af børnenes læsning. Dette er ud fra en viden om, at læsning kan give viden og oplevelser, der er vigtige for personlighedsdannelsen, at en stor del af skolens indlæring bygger på læsning, og at stort set alle uddannelser efter folkeskolen kræver avancerede læsefærdigheder. Foruden at være en vigtig kilde til omverdensforståelse er læsning i dag blevet en kulturteknik, man forventer, at alle behersker.

 Læsehandlingsplanen opstiller nogle formål/mål/strategier på de enkelte klassetrin og forudsætter et samarbejde mellem elever/lærere/forældre/daginstitutioner, hvor alle er bevidste om, at læsningen i dag er et utrolig vigtigt redskab. Læsehandlingsplanen kan forhåbentlig være medvirkende til at skabe gode læsere, der kan læse sikkert og hurtigt og med forståelse, indlevelse og indsigt.