MENU
Aula_close Layer 1

Karakterer

Karakterer

I henhold til ”Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.” skal uddannelsesinstitutionerne i dag offentliggøre gennemsnittet af karakterer for elevers og studerendes præstationer. 

I tabellen nedenfor ses tallene for Fredensborg Skole. På undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en masse statistik - herunder karaktererne for de seneste afgangsprøver - klik her.

Fag

FSA

FSA

FSA

FP9

FP9

FP9

 

9. klasse

9. klasse

9. klasse

9. klasse

9. klasse

9. klasse

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dansk retskrivning

7,9

7,4

7,5

6,9

8,1

7,2

Dansk skriftlig

7,0

8,4

7,5

6,5

7,2

6,5

Dansk orden

           

Dansk mundtlig

9,2

8,2

8,8

9,1

9,6

9,3

Dansk læsning

7,4

7,9

6,9

7,5

7,4

6,6

Matematik uden hjælpemidler

8,9

7,4

8,3

7,6

7,8

7,4

Matematik med hjælpemidler

7,3

7,3

7,7

7,2

7,3

7,5

Matematik mundtlig

   

8,0

5,5

   

Engelsk skriftlig

     

8,4

 

9,4

Engelsk mundtlig

9,2

8,3

8,7

8,5

8,5

9,1

Tysk skriftlig

     

7,7

   

Tysk mundtlig

6,2

7,9

   

6,8

5,5

Fysik/kemi skriftlig

       

7,8

5,0

Fysik/kemi mundtlig

8,3

8,0

8,5

5,5

   

Fysik/kemi/Biologi/Geografi mundtlig/Naturfagsprøven

   

8,4

6,8

   

Biologi skriftlig

7,2

7,4

7,1

8,0

6,4

6,8

Projektopgave

8,9

8,3

8,3

7,2

9,1

8,4

Geografi

8,6

8,2

7,6

 

5,9

7,2

Idræt

   

7,9

9,9

9,7

8,6

Kulturfagsprøven

     

7,9

   

Historie

8,0

7,0

9,9

 

8,4

7,3

Kristendom

 

8,6

8,0

 

9,1

 

Samfundsfag

8,8

7,1

7,7

8,6

9,7

9,0

Fransk skriftlig

     

7,0

   

Fransk mundtlig

8,7

10,8

   

7,8

9,8

Gennemsnit Gl. skala

8,9

8,9

8,9

8,7

8,9

8,8

Gennemsnit Ny skala

8,1

8,0

8,0

7,5

8,1

7,6