Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udeskolen i Karlebo

Skolens udeskole i Karlebo

Udeskolen er blevet til i samarbejde mellem Fredensborg Skole og en initiativrig forældregruppe i Karlebo. Den fysiske platform består af et areal, hvor der er bygget et flot bålhus og et stort udekøkken. Der er desuden etableret en stor køkkenhave. Udeskolen råder over et klasselokale, som bruges lejlighedsvist. Udeskolen ligger på skolens areal i Karlebo, omgivet af grønne arealer og et aktivt lokalsamfund. I udeskolen bliver eleverne mødt med undervisning på tre områder:

  • Læring gennem aktiviteter i naturen
  • Læring gennem praktiske færdigheder
  • Læring gennem mødet med lokalsamfundet

 Alt sammen koblet tæt sammen med den øvrige undervisning i klasselokalet.

Hvornår er der udeskole?
Der er undervisning i udeskolen hele året, hveranden uge for alle 1. og 2. klasser. Når en klasse er i udeskole, er de afsted hele dagen.

Undervisning i al slags vejr
Vejret kan vi ikke ændre på, men vi kan forholde os til det. Selv på den koldeste og vådeste dag vil eleverne være ude. For at sikre de bedst mulige rammer for undervisningen er det vigtigt, at alle elever har tøj på til årstiden.

Hvem møder eleverne i udeskolen?

Vi er et fast hold af udeskolelærere og naturvejledere, som varetager gennemførelse og udvikling af undervisningen i udeskolen.
 

Naturvejlederen

Fredensborg Skole er en af de kun 3-4 skoler, der har valgt at ansætte en naturvejleder i en særlig ”naturvejleder-funktion”. Naturvejlederen leder og driver den fysiske ramme i Karlebo, ligesom han tilfører skolen nye ideer og anderledes undervisning. Naturvejlederen hedder Peter Laxdal. Han har en baggrund som naturvejleder hos Aarstiderne A/S og Haver til Maver, ligesom han har mange års ledelseserfaring i spejderbevægelsen.

Udeskolelærerne

Hver klasse har en fast lærer, der er med, når klassen har undervisning i udeskolen. Dette er med til at sikre, at eleverne oplever en tryg ramme, og gør det nemmere for lærerne at indarbejde udeskolen som et kontinuerligt element i undervisningen.

Hvilke fag har man i udeskolen?
På Fredensborg Skole har Udeskolen sine egne årsplaner for de forskellige årgange. Årsplanerne bliver til i et samarbejde mellem lærerne og naturvejlederen. En af grundene til udeskolen har sin egen årsplan er, at udeskolen er tværfaglig. Alle naturteknologi timer bliver dækket i udeskolen, men der ligger også en del dansk og helt naturligt også matematik.


En unik læringsramme

Konkrete oplevelser aktiverer flere sanser. Kobler man disse konkrete oplevelser sammen med den boglige læring kan man nå langt i læringen og favne flere elever. Sådan lyder meget kort resultaterne fra forskningen indenfor ”udeskole”. Det er netop en af grundene til, at Fredensborg Skole har valgt at satse på at gøre undervisning i det fri til et naturligt element i undervisningen.

Som noget helt særligt har Fredensborg Skole valgt at etablere den fysiske udeskole-ramme i Karlebo, samtidig med, at der er ansat en naturvejleder til at drive udeskolen og samarbejde med lærerne om indsatsen. Denne unikke tilgang har bl.a. betydet, at Fredensborg Skole blev udtaget som en blandt 15 demonstrationsskoler, der skal være med til at hjælpe andre skoler i gang med udeskoleundervisning.


Mere om principperne bag udeskole
Udeskole kan være mange ting, og der findes forskellige definitioner. Kort fortalt er udeskole undervisning, der foregår udenfor skolens fire vægge. Det behøver altså ikke være ude i en skov. Undervisningsprincippet er ”inde-ude-inde”. Forstået på den måde, at man i et eller andet omfang skal arbejde med emnet, før man tager ud, og når man er kommet tilbage. Læs mere om udeskole på bl.a. www.skoven-i-skolen.dk eller på : www.emu.dk/tema/udeskole.