Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lektier

Princip for lektier

Alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og det betyder, at vi giver eleverne lektier for. Det tilstræbes, at der alene gives de for undervisningen relevante lektier for.

Lektier tilpasses klassetrin og den enkelte elev. Det betyder, at det er forskelligt, hvordan lektier defineres i hhv. indskoling og udskoling samt i hvilket omfang de gives.

Der skelnes mellem hjemmearbejde, der fx kan være fast læse- eller matematiktræning - og lektier, der i videst muligt omfang skal være påbegyndt i skolen.

Januar 2019