Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamarbejdet

Princip for skole-hjemsamarbejdet

På Fredensborg Skole vægtes samarbejdet med jer forældre højt. Grundlaget for skole/hjem samarbejdet bygger på tillid, åbenhed og gensidig respekt for hinandens synspunkter og handler om elevens faglige, sociale og personlige udvikling, og elevens trivsel i fællesskabet. 

Ud over skole/hjem samtaler udvikles samarbejdet gennem fælles forældremøder, hvor alle kan komme til orde, og hvor fælles retningslinjer forventningsafstemmes og manifesteres. Der kan arrangeres sociale arrangementer, med henblik på at styrke/fastholde fællesskabet i klassen.
Kontaktforældrene spiller en væsentlig rolle for klassernes generelle trivsel og udvikling. Se særskilt princip herom.

Skolen følger Fredensborg Kommunes kodeks for god kommunikation gennem kommunikationskanalen Aula, hvorigennem der formidles relevant information, nyheder og beskeder. Elevplanen i Meebook, der er kommunens læringsplatform, uddyber elevens faglige, sociale og personlige standpunkt og udviklingsmuligheder. 

Revideret november 2022