Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation og branding

Princip for kommunikation og branding

Fredensborg Skoles kerneopgave er den gode undervisning i et fagligt, trygt, alsidigt og spændende læringsmiljø. Det er de gode, nødvendige, relevante og bæredygtige indsatser, der sammen med kompetente lærere og pædagoger skaber den gode undervisning og tegner skolens ansigt både udadtil og indadtil.

Tydelig, inddragende og ærlig kommunikation af skolens indsatser og kerneopgave er derfor højt prioriteret og en nødvendig forudsætning i forhold til skolens primære interessenter; Elever, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere. Det være sig i form af bl.a. nyhedsbreve fra ledelsen, en opdateret hjemmeside og løbende information fra lærerne til forældrene om klassernes undervisningsforløb og trivsel. Det skaber ejerskab og fællesskab - og motiverer i gunstige som i udfordrende tider.

Fredensborg Skole skal være kendt som et godt og attraktivt valg og arbejder derfor proaktivt med branding for at sikre at skolens interessenter kontinuerligt er opdaterede og nemt kan finde information om skolens mange gode tilbud. Skolen prioriterer at fortælle de gode historier og informerer hyppigt om skolens tilbud og aktiviteter i relevante medier.

17. januar 2019