Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

UUV og lektiehjælp

Princip for UUV og lektiehjælp

Den understøttende undervisning er en del af skolens samlede undervisningstilbud og kan varetages af både lærere, pædagoger og eksterne aktører.

Den understøttende undervisning har som formål at understøtte den faglige undervisning og trivsel, både for den enkelte elev og for fællesskabet. For samtlige klassetrin gælder, at lærerne, der læser de pågældende fag, er ansvarlige for indholdet, og at det lever op til de nye fælles mål for fagene.

Træning og fordybelse er indholdet af den lektiehjælp, som Fredensborg Skole udbyder. Med et skærpet fokus på faglig fordybelse i de primære fag, skal den enkelte elev og hele gruppen hjælpes til at blive så dygtig som mulig.

Træning og faglig fordybelse skal understøtte alle elevers læringsproces, både de fagligt svage og de fagligt dygtige. Timerne kan varetages af både lærere og pædagoger, men det er læreren, der har ansvaret for, hvad der arbejdes med. Træning og fordybelse skal betragtes som en del af den understøttende undervisning. Det er op til årgangsteamene/linjeteamene at fastsætte, hvornår på skoledagen timerne placeres, så det bedst understøtter den øvrige obligatoriske undervisning.

Januar 2019