Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens historie

Skolens historie

I 2006 holdt vi en stor fest, der stadig tales om på skolen og i byen. Fredensborg Skole blev 100 år. Vi var beærede og helt rørte over, at så mange - over 800 - mødte frem. Små grupper af elever fra gamle dage fandt sammen. Skolen genlød af velkomstudbrud. Der blev lavet aftaler og genopfrisket venskaber. Og samtidig udkom en jubilæumsbog, der fint indrammede de første 100 år, ligesom den lokale avis var til stede.

Det hele begyndte den 11. december 1906. Skolen skulle indvies, og alt, hvad der kunne trommes sammen af spidser og godtfolk, var til stede. Selv Danmarks nyudnævnte konge, Frederik VIII, havde fundet vej til den moderne skole. Da han sad på tronen, var hoffet i Fredensborg hver sommer.

Ved indvielsen udtrykte skolekommissionens formand stor tiltro til Fredensborg Skole, ’Jeg ved, at der af lærerne her ved skolen vil blive gjort et samvittighedsfuldt arbejde for at bibringe deres elever en under de givne forhold så god og fyldig undervisning som muligt. Vi lader ordene stå. De gælder nemlig endnu.

Dengang bestod skolen kun af bygningen ud mod Benediktevej, der efter tidens forhold til gengæld var meget imponerende: Hele seks klasseværelser i stueetagen, og lærerne og skolebetjenten boede i egne lejligheder på 1. og 2. sal. Siden dengang er antallet af lærere steget støt, og skolen har gennem årene fået flere elever fra omegnens små skoler. Blandt andet betød den nye skolelov i 1937, at Fredensborg Skole blev centralskole, og elevtallet steg med 135. Det er sjovt at tænke på, at der i 1963 gik hele 850 elever på Fredensborg Skole. Det sprængte rammerne, og det blev nødvendigt at bygge Asminderød Skole, der desværre som bygning viste sig mindre levedygtig. Det betød, at Asminderød Skole måtte lukke bygningerne på grund af svamp i januar 2006 og flytte i midlertidige pavilloner en midlertidig periode der varede i fem år.

Pr. august 2013 trådte den nye skolestruktur i kraft og 11 skoler i Fredensborg Kommune blev til seks skoler. Fredensborg Skole blev sammenlagt med Asminderød Skole og blev til den nye Fredensborg Skole – nu på to matrikler.

Som erstatning for den lukkede Asminderød Skole besluttede Byrådet at der skulle bygges en helt ny skole, en beslutning truffet i 2009, og i januar 2013 kunne den nye skole ved Vilhelmsro åbne dørene og har siden huset udskolingen (6.-9. klasse). På Benediktevej går i dag 0.- 5. klasse. Pr. 1. august 2013 er også Karlebo Skole blevet en del af Fredensborg Skole.

Fredensborg Skole på Benediktevej har gennem årene fået flere nye bygninger. Skolen har været i stadig bevægelse og udvikling, og skolens arkitektur bærer præg af, at den ikke er bygget på en gang. Siden 2003 er der bygget nyt, og de gamle bygninger er blevet renoveret. I dag står det nye bibliotek som en kontrabue diagonalt overfor den nye indskoling, Buen. Og mellem dem ligger den nye boldbane med knævenligt underlag. Hele underetagen på bygning "E" er tip top istandsat til henholdsvis billedkunst og håndarbejde.

Den nye afdeling på Vilhelmsro blev indviet den 11. januar 2013 af vores Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini, Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg og Formand for Plan og Miljø Lars Simonsen. Det var en storslået indvielse, og ikke mange kommuner har i nyere tid oplevet, at kunne bygge en ny, moderne og tidssvarende skole, der både i indhold, bygning og udearealer lever op til den seneste skolereform fra 2014.

Sidste skud og udvidelse af Fredensborg Skole blev med Karleboafdelingen, der huser 0.-5. klasse, og således er en del af indskolingen. Det skete i august 2013. Siden har Karlebo med sin gamle, charmerende landsbyskole været med til at skabe et mangfoldigt og varieret undervisningstilbud.

I august 2014 åbnede vi tilmed vores udeskole i Karlebo. Et tilbud, der byder på bålhus, udekøkken og nyttehaver som den væsentligste ramme om en skoledag i det fri for de yngre elever.

Vi på Fredensborg Skole ved, at for at forblive lige så moderne som i 1906, så er vi nødt til hele tiden at have nye visioner og udvikle skolen, både hvad angår bygninger og indhold. Vi hviler ikke på laurbærerne …