Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Maxihold FSV

Maxihold FSV

Maxiholdet er et særligt tilbud i ressourcecentret på Fredensborg skole afd. FSV.
Målgruppen er elever fra 7.-9.kl, der har særlige behov, udfordringer eller vanskeligheder.
Holdet skal betragtes som et både forebyggende, stabiliserende, underbyggende eller akut tiltag gennem særligt tilrettelagt  holddeling for enkelte elever i en periode.

Tilbuddet  indeholder differentieret undervisning både fagligt og socialt.
Vi har fokus på trivsel, understøttelse og udvikling af både faglige og sociale kompetencer og potentialer.
Vi lægger vægt på samarbejdet med alle omkring den enkelte elev.

Holddelingen iværksættes for at de pædagogiske, faglige og sociale mål kan nås både ift.
Den enkelte elev, men også i forhold til fællesskabet.

Der indgås aftaler og mål for perioden – laves til handleplan, som klassens team og forældre inddrages i.

Elevtallet på holdet er max. 7 elever ad gangen. Der er tilknyttet to faste lærere, som varetager undervisningen i dansk, engelsk og matematik, som er de fag eleverne er udfordret på.