MENU
Aula_close Layer 1

SFO-råd

SFO rådet

Formålet med oprettelsen af SFO-rådet er at sikre intentionerne bag budgetforliget om at omlægningen til SFO sker med samme pædagogiske kvalitet og sikre at forældrenes stemme høres i forhold til kontinuitet i den pædagogiske kvalitet ifbm organisationsforandringen til SFO.

SFO-rådet skal klæde skolens bestyrelse og ledelse bedst muligt på til at varetage SFO´ernes interesser som fritidsinstitutioner for at sikre børnene de bedste muligheder for udfoldelse, aktiviteter, leg og socialt samvær med andre børn efter skoletid. Kort sagt, sikre at den pædagogiske kvalitet opretholdes i SFO´erne.

SFO-rådet rådgiver og vejleder skolebestyrelsen omkring emner som årsplan, pædagogisk struktur m.m.
SFO-rådet består af 5 forældre og mødes minimum 2 gange årligt.
SFO-rådet dækker hele SFO-området, Kaspo, Lundely og KlubFredensborg.

Medlemmer:

Susanne Bremer - skoleleder
Jesper Mortensen - skolebestyrelsesformand
Niels Talleruphus - daglig leder SFO II / klub
Anne Simony - daglig leder SFO I / II
Lisbeth Mortensen - medarbejderrepræsentant
Tora Ribers - forældrerepræsentant
Kate Oldenburg – forældrerepræsentant
Nicolai Fasting Jensen -forældrerepræsentant
Marianne Danielsen - forældrerepræsentant
Jette Obenhausen Jensen - forældrerepræsentant - suppleant